Profil

Bureauet

LINGUA ROMANICA blev etableret i 1999 af cand. interpret. Roxana Ibsen, hvis uddannelsesmæssige baggrund inden for oversættelse og tolkning er den erhvervssproglige oversætter- og tolkeeksamen i fransk og translatøreksamen i rumænsk, begge fra Copenhagen Business School.

Bureauet tilbyder sproglige ydelser mellem dansk og fransk, rumænsk, engelsk og tysk.

Vi har igennem årene opbygget et nationalt og internationalt netværk af kompetente og erfarne translatører og et veletableret samarbejde med højt kvalificerede, indfødte sprog- og fagkonsulenter.

I vores daglige arbejde er effektivitet og punktlighed nøgleord i forbindelse med afgivelse af tilbud og levering af opgaverne. Korrekturlæsning og sproglig revision indgår som et naturligt led i kvalitetssikringen af alle vores oversættelsesopgaver.

Vi udfører vores oversættelses- og tolkeopgaver med omhu og nøjagtighed og behandler alle opgaverne strengt fortroligt. Vi er dækket af en professionel ansvarsforsikring.

Indehaveren

Roxana Ibsen

Cand.interpret., erhvervssproglig oversætter- og tolkeeksamen i fransk – Copenhagen Business School, translatøreksamen i rumænsk – Copenhagen Business School

Arbejdssprog:

 • Dansk – Fransk - Rumænsk

Arbejdsområder:

 • Oversættelse: jura, forsikring, økonomi, kommunikation, uddannelse m.m.

 • Tolkning: Konsekutiv tolkning og simultantolkning.

Erhvervserfaring:

 • Indehaver af oversættelsesbureauet Lingua Romanica siden 1999

 • Partner i oversættelsesbureauet Fagsprog, 1996-1999

 • Selvstændig translatør og tolk siden 1996

 • Advokatsekretær, 1993-1996

 • Freelance translatør og tolk, 1992-1993

 • Forskningsstipendiat, Faculté des Lettres, Université de Genève, 1991-1992

 • Kandidatstipendiat, Copenhagen Business School, 1989-1992

Undervisnings-
erfaring m.m.

 • Censor i fransk fagligt sprog ved Copenhagen Business School, Århus Universitet, Syddansk Universitet og Aalborg Universitet siden 2006

 • Ekstern lektor i fransk juridisk sprog, Copenhagen Business School, 2000-2006

 • Undervisningsassistent i fransk alment og økonomisk sprog, Copenhagen Business School, 1993-2000

Uddannelse:

 • Translatørbeskikkelse i rumænsk, Erhvervsstyrelsen, 2001

 • Translatøreksamen i rumænsk, Copenhagen Business School, 2001

 • Translatørbeskikkelse i fransk, Erhvervsstyrelsen, 1989

 • Cand.interpret. i fransk, Copenhagen Business School, 1989

 • Kandidateksamen i engelsk, fransk og dansk, Universitetet i Bukarest, 1979

Tillidshverv:

 • Translatørforeningens repræsentant i Translatørkommissionen 2009-2014